Home   Tvorba   Životopis   Nástroj   Duo Zelenka   Fotogalerie   Kontakty

Milan Zelenka

Prof. Milan Zelenka vystudoval na pražské konzervatoři a dnes patří mezi naše nejvýznamnější koncertní kytaristy. Cestu do světa mu otevřely soutěžní úspěchy v Moskvě (1957) a ve Vídni (1959), na nichž získal zlaté medaile. Koncertní turné Milana Zelenky vedla do mnoha zemí nejen v Evropě a Asie, ale i do Japonska a USA. M. Zelenka je profesorem na HAMU a pražské konzervatoři. Vychoval celou řadu mladých kytaristů, z nichž někteří se slibně uplatňují v koncertním životě.

Kromě pedagogické práce doma vede mistrovské kurzy v zahraničí a je zván do porot velkých světových kytarových soutěží. Jeho mimořádně široký repertoár zahrnuje všechna slohová období. Významným charakteristickým rysem uměleckého profilu Milana Zelenky je hluboký a trvalý zájem o soudobou hudbu. Řada autorů mu dedikovala své kompozice. V posledních letech se intenzivně věnuje komponování vlastních skladeb. Je častým hostem nahrávacích studií nejen u nás, ale i v zahraničí. Virtuózní hru Milana Zelenky můžete kromě živých vystoupení vyslechnout také ze záznamů CD a LP. Milan Zelenka otevřel kytaře cestu na česká koncertní pódia. Dnes v této tradici pokračují jeho vynikající žáci. K mimořádným osobnostem patří světově uznávaný Pavel Steidl. Řada absolventů pedagogicky působí na konzervatořích: Václav Kučera, Ozren Mutak, Emanuel Kyml, Jan Hron, Karl Petersson, Jan Záruba, Jozef Haluza. Ke známým osobnostem absolventů ze třídy M. Zelenky patří Lenka Filipová a Rudolf Dašek.
   design © Irvine